ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">¾¹²Ê×ã±È·ÖÖ±²¥:2019年春节停复班计划 - ¾¹²ÊÀÖ
2019年春节停复班计划
2019-01-20    ï¼?nbsp;   ï¼?font>238
ï¼? 2019年春节停复班计划
  1
  上海ï¼?/strong>腊月二十九至正月初二停班;初三复ç?br /> 杭州ï¼?/strong>腊月二十九至正月初二停班;初三复ç?br /> 晋江ï¼?/strong>腊月二十九至正月初二停班;初三复ç?br /> 温州ï¼?/strong>腊月二十九至正月初二停班;初三复ç?br /> 深圳、东莞:腊月二十七至正月初三停班,初四复ç?br /> 合肥ï¼?/strong>08:00 腊月三十至正月初二停班;初三复班
       13:30 腊月三十至正月初一停班;初二复ç?br /> 六安ï¼?/strong>07:00 腊月三十至正月初二停班;初三复班
       12:30 腊月三十至正月初一停班;初二复ç?br /> 霍山ï¼?/strong>腊月三十至正月初一停班;初二复ç?br /> 岳西ï¼?/strong>腊月三十至正月初二停班;初三复班
  团风ï¼?/strong>腊月三十至正月初一停班;初二复ç?br /> 新洲ï¼?/strong>腊月三十至正月初一停班;初二复ç?br /> 阳逻:腊月三十至正月初一停班;初二复ç?br /> 鄂城ï¼?/strong>腊月三十10:30发车,初一停;初二复班
  十堰ï¼?/strong>腊月二十九至正月初二停班;初三复ç?br /> 大冶ï¼?/strong>腊月三十至正月初一停班;初二复ç?br /> 麻城ï¼?/strong>腊月三十å?8:30;正月初一停班
       正月初二å?8:30ã€?0:00;初三复ç?br /> 罗田:腊月三十发08:30ã€?0:30;正月初一停班;初二复ç?br /> 蕲春ï¼?/strong>腊月三十å?0:10ã€?2:20
        正月å?0:10;初二复ç?br /> 黄石ï¼?/strong>腊月三十å?9:30ã€?3:30
       正月初一停班;初二复ç?br /> 黄冈ï¼?/strong>腊月三十å?8:30ã€?0:30ã€?3:00ã€?5:00
       正月初一å?8:30ã€?0:30ã€?3:00ã€?5:00;初二复ç?br /> æµ æ°´ï¼?/strong>腊月三十å?8:20ã€?0:50ã€?2:20ã€?3:20
       正月初一å?9:20ã€?1:00;初二复ç?br /> 武汉: 腊月三十 、初一、初äº?br /> 汉口发:07:06ã€?8:16ã€?9:36ã€?0:36ã€?2:20ã€?4:16
  武昌发:07:20ã€?8:10ã€?9:00ã€?0:00ã€?0:30ã€?1:00ã€?2:00ã€?3:10ã€?4:00ã€?5:00ã€?5:40
       初三复班
  孝感ï¼?/strong>腊月三十å?:00    正月初一停班
       初二å?3:10     初三复班
  武汉火车站:腊月三十、正月初一、初二停班,初三复班
  天河机场ï¼?/strong>腊月三十、正月初一å?:30ã€?3:30,初二复ç?br />

                                                                                         英山县汽车站
                                                                               二〇一九年一月二十一æ—?/ul>
 • ï¼?a href="#">
 • ï¼?a href="#">
 • 39fc6ab0-5335-4e77-a3bf-672122a6b7a6
 • 1
 • abf2e531-98a4-4a22-867d-14a0f75b49a2
 • 295